Milla Martikainen

Yhteis(ty)ö

Dance & lecture performance

— PROJECT NAME

Yhteis(t)yö

// Community/Collaboration


— DATE & PLACE

Premiered in 2016 / Zodiak Center for Contemporary Dance Helsinki


— ROLE

Performer, scenographer, writer, lecturer


— WORKING GROUP:

Coreographer: Kati Raatikainen & Luka

Scenographer: Milla Martikainen

Sound designer: Johannes Vartola

Performers:

Luka, Kati Raatikainen, Milla Martikainen


Yhteis(ty)ö is a coreographic exploration born in collaboration between three humans and one dog. It questions and deconstructs the dualistic nature of the concepts of nature, culture, human and animal. The performance aims to make visible the already existing collaboration and entanglement of human and non-human worlds, re-asking the power relations between them.


We rehearse & practice surrendering to non-verbal existence, exitement, movements and love: to the possibility of collaboration.


///


Yhteis(ty)ö on ihmisten ja koiran yhteistyönä syntyvä koreografinen tutkimus. Se pureutuu luonto-kulttuuri- sekä eläin-ihminen-käsiteparien syntyyn, kysymiseen ja purkamiseen. Esitys pyrkii paljastamaan ei-inhimillisen ja inhimillisen jo olemassa olevan yhteistoiminnan yhteen kietoutuneisuuden ja haastamaan sen valtasuhteita uudelleen.

Harjoittelemme antautumista sanattomalle olemiselle, innostukselle, liikkeelle ja rakkaudelle; yhteistyön mahdollisuudelle.Link to teaser:

https://www.youtube.com/watch?v=FMC4EwYpVW4