Milla Martikainen

SELF HELP

Series of performances

— PROJECT NAME

SELF HELP


— WORKING GROUP

Milla Martikainen and visiting guests


— DATE & PLACE

Ongoing in different spaces & stages from 2017 -->

“WHAT DO YOU FEEL WHEN YOU TRY NOT TO FEEL?

WHAT DO YOU THINK WHEN YOU TRY NOT TO THINK?

WHAT DO YOU DO WHEN YOU TRY NOT TO DO ANYTHING?”

-- SELF HELP 2018


“Ecological thinking can save the individual.

Psychological thinking can save the world.”

--- SELF HELP 2019


SELF HELP is a solo performance started in 2017. It explores the climate crisis as a condition where the accustomed relation between human subjectivity and its environment is in crisis. State of crisis forces us to ask what does it mean to live a good life and what could we become together?


In SELF HELP performance change is presented as an everyday feature, skills for pleasure are sought and ways of happiness are practiced in situtations where life can’t go on in the genre of “business as usual”.


SELF-HELP performance’s form is an accumulating archive and a collage of acts and performances happening in different times in different places and spaces and materials. The stage of the performance is breaking through the tissues of everyday reality, with no need to be packaged as a product easily sold.


SELF HELP is inspired f.ex. by ecopsychology, sour dough baking, eco-sex-positivity, the concept of “eudaimonism” and radical self care memes.


SELF HELP was worked with in a Collective Intelligence-residency by Pixelache in Sicily in 2017 and in one-month residency in Mustarinda in 2018. In the autumn 2018 premiered a SELF HELP book and a lecture performance called “15 minutes about doing nothing” 2019--> SELF HELP continued the series of small notes in different forms, collaborations and schedules without public acts. 2020 might host some gigs for a solo performance – depending on the changing state of crisis in our society. The titles for forthcoming performances might be or might not be (as rough English translations) Collecting, Accomodating, Composition & Connecting, In-betweens & Accidents, Waiting, Fumbling, Commenting, Stealing, War Against Myself, Mercy, The Other As An Environment, Borders, Atom, Worry, Eudaimonia, Baking and Stories About The Birth of Self.


“I WANT TO SAVE THE WORLD TO SAVE MYSELF

I WANT TO SAVE MYSELF TO SAVE THE WORLD

SENSE OF SELF NEEDS HELP”


///“WHAT DO YOU FEEL WHEN YOU TRY NOT TO FEEL?

WHAT DO YOU THINK WHEN YOU TRY NOT TO THINK?

WHAT DO YOU DO WHEN YOU TRY NOT TO DO ANYTHING?”

-- SELF HELP 2018


“Ecological thinking can save the individual.

Psychological thinking can save the world.”

--- SELF HELP 2019


SELF HELP on vuonna 2017 alkanut esitys ilmastonmuutoksesta olosuhteena, joka kriisiyttää subjektin ja ympäristön totutun suhteen ja pakottaa kysymään, mitä tarkoittaa hyvä elämä ja mitä meistä voisi yhdessä tulla?

SELF HELP – esityksessä ollaan arkisen muutoksen äärellä ja etsitään ja harjoitellaan nautintotaitoja ja onnen olomuotoja tilanteessa, jossa kriisin vavisuttava elämä ja minuus ei voi enää jatkua tyylilajissa “business as usual”.

SELF HELP – esitys on muotona kasaantuva arkisto ja kollaasi erilaisia, erikestoisia ja eri paikoissa ja materiaaleissa tapahtuvia toisiinsa lomittuvia tekoja ja teoksia. Esityksen näyttämö purskahtelee esiin eri poulilla arkisen maailman kudosta.


Esitys inspiroituu mm. ekopsykologiasta, hapanjuurileivästä, ekoseksipositiviisuudesta, eudaimonian käsitteestä ja “radical self-care” – meemeistä.


Vuonna 2017 SELF HELPin pohjatyötä ja tutkimusta tapahtui 2 viikon Collective Intelligence – residenssissä Sisiliassa sekä keväällä 2018 kuukauden residenssissä Hyrynsalmella Mustanrindassa. Syksyllä 2018 ensi-iltansa saivat teossarjan ensimmäiset osat “SELF-HELP” – kirja sekä luentoperformanssi “Vartti ei minkään tekemisestä”. Vuonna 2019 SELF HELP on jatkanut pienten huomioiden turvasatamana ilman julkisia ulostuloja. 2020 on tulossa keikkoja sooloesitykselle – jos kriisiytyneen yhteiskuntamme olosuhteet niin suovat. Ulostuloja saattaa purskahdella tulevina vuosina erilaisilla luovilla alustoilla.


Tulevien osien otsikoita saattavat olla esim. Keräily, Kotoutuminen, Sommittelu&Yhdistely, Välit&Vahingot, Haparointi&Korjailu, Kommentointi, Varastaminen, Sota itseä vastaan, Toinen ympäristönä, Armo, Rahat, Huoli, Atomi, Eudaimonia, Leipominen sekä Tarinoita itsen synnystä.
“I WANT TO SAVE THE WORLD TO SAVE MYSELF

I WANT TO SAVE MYSELF TO SAVE THE WORLD

SENSE OF SELF NEEDS HELP”