Milla Martikainen

NIGHTSCHOOL 2017

12-hour performance & school

— PROJECT NAME

NIGHTSCHOOL


— WORKING GROUP

Milla Martikainen, Maija Nurmio, Olli Kontulainen, Ulla Raitio, Pauli Riikonen, Essi Rossi


— TIME & PLACE

Premiere in Stage festival in 2017

NIGHTSCHOOL is a 12-hour site-spesific performance, where over 20 participants leave for a shared journey across the night, towards an unknown destination. it is the school we should have went to but which we are attending now; it is a school that is dealing with the big questions of our time and change on personal and collective level.


NIGHTSCHOOL is a journey to a fantastic night, a possibility to share the unimaginable with someone else or just get exposed to art and darkness. During the 12-hour performance from 7pm to 7am the participants learn, teach and love those things that weren’t taught in school before. NIGTSCHOOL is a gentle but radical suggestion of a future community. It is based on the ideas of equality, caring and sharing.


///


NIGHTSCHOOL on kestollinen tilasidonnainen esitys, jossa 20 osallistujaa lähtee jaetulla matkalle yön yli, kohti tuntematonta päämäärää. Se on koulu, joka meidän olisi ollut syytä käydä, mutta jonka käymme nyt: se on koulu joka käsittelee yhteiskunnallista ja henkilökohtaista muutosta ja aikamme isoja kysymyksiä.


NIGHTSCHOOL on hyytävä matka fantastiseen yöhön, mahdollisuus jakaa kuvittelematon toisten kanssa tai vain altistua taiteelle ja pimeydelle. 12-tuntisen esityksen aikana iltaseitsemästä aamuseitsemään osallistujat oppivat, opettavat ja rakastavat niitä asioita joita heille ei opetettu koulussa aiemmin.

NIGHTSCHOOL on lempeä mutta radikaali ehdotus tulevaisuuden yhteisöstä. Se pohjautuu ajatuksille tasa-arvosta, välittämisestä ja jakamisesta.