Milla Martikainen

Kvartetto

Dance performance

— PROJECT NAME

Kvartetto


— WORKING GROUP

Performers:Maria Lahti, Jarmo Patana, Sanna Tornikoski, Markku Essel

Coreographer, production: Kati Raatikainen

Sound design: Markku Essel

Scenography and lighting design: Milla Martikainen

Costume design: Roosa Marttiini

In the process with us also Kalervo Kattilakoski


— ROLE

Scenography and lighting design


— DATE

Premiere Kokkola winter dance festival / Kokkola city theatre February 2019, Performances in Edinburgh Fringe (on video) in 2020, Zodiak center for new dance in 2021, Tampereen teatterikesä festival 2021, Edinburgh Fringe 2022


— SUPPORTED BY:

Kokkolan Talvitanssit, Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Taike, Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto, Kokkolan kaupunki, Alfred Kordelinin säätiö


Neljä erityisesti maailmaa aistivaa ja siinä toimivaa ihmistä. Tanssimassa yhdessä, kuuntelemassa maailman ääniä, musiikkia, toisiaan. Tanssimassa yksin, antautumassa omasta ainutlaatuisuudesta kumpuavalle liikkeelle, kaipaukselle, rakkaudelle.


Kvarteton kompositio syntyy yhteen tulemisen seurauksena; siitä kuinka toisistaan neljä erilaista kehomieltä asettuvat samaan tilaan, kosketuksiin toistensa kanssa, kommunikoimaan keskenään liikkeessä ja äänessä. Yhteen tulemisen verkostosta nousee myös esiin esiintyvä yksilö; nähdyksi tulemisesta ja tilan itselle ottamisesta nauttiva ihminen. Liikumme edes takaisin omasta sisäisestä kokemusmaailmasta jatkuvasti uudelleen muodostuvaan vuorovaikutusverkkoon, jonka osana elämme.


Teos on lempeän radikaali kommentti kehitysvammaiseksi määriteltyjen ihmisten oikeudelle olla tanssitaiteen näyttämöllä tanssijoina, yhteiskunnallisina toimijoina, aistivina, haluavina ja kaipaavina ihmisinä.


Teos on koreografi Kati Raatikaisen ja esiintyjien ensimmäinen yhteistyö, joka syntyy prosessissa esiintyjien elämästä ja kokemuksista kummuten, koreografin esitysfilosofiaa mukaillen. Myös suunnittelijat pyrkivät yhtä lailla kuulostelemaan esiintyjien maailmaa, jonka kanssa vuorovaikutuksessa syntyvät teoksen ääni-, tila,- ja valo- sekä pukusuunnittelu.